ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

กิจกรรม

กิจกรรมย้อนหลัง

RushNSuccess.com

Link2Communion.com

 1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม วันแม่แห่งชาติ 51 ปลูกป่าวันต้นไม้แห่งชาติ
 2. เข้าค่ายลูกเสือ 51 ค่ายตะลุยอวกาศ ทัศนศึกษา จ.ชลบุรี
 3. ไหว้ครู 51 แข่งทักษะมวยไทย รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย  
 4. กีฬารอบแรกของโรงเรียน ซาฟารีเวิลด์ กีฬาภายในยางโทนเกมส์
 5. วันเด็กแห่งชาติ 57ปียางโทนฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 6. อยู่รักจากอาลัย ติดตามการสร้างศูนย์มวยไทย
 7. การเลือกตั้งประธานนักเรียน2552 
 8. อบรมมวยไทยวัดยางงาม เข้าร่วมประกวดการรณรงค์ไข้เลือดออก โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา  
 9. ลูกเสือสามัญโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเรียนร่วม 
 10. ตามมาแอบดูห้องสมุดหลังจากการปรับปรุงกัน แข่งขันมวยรอบคัดเลือกระดับจังหวัด
 11. วันแม่แห่งชาติ 2553 ประชุมผู้ปกครอง แม่ดีเด่นประจำปี 2553
 12. สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2553
 13. แข่งขันไหว้ครูมวยไทย เทสโก้ โลตัส บ้านโป่ง เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
 14. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฟุตบอลนัดเกียรติยศ เที่ยวสนุกที่สวนสยาม ทะเล กรุงเทพฯ
 15. น้ำป่าสู่โรงเรียน โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายดีเด่น ประชุมปฏิบัติการการศึกษาเพื่ออาชีพ
 16. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย 5 ประชุมคณะกรรมจัดนิทรรศการ เครือข่าย 5 ตำรวจมาให้ความรู้นักเรียน
 17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ไหว้ครูมวยไทย นารี ถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ
 18. ถวายสดุดีพ่อของแผ่นดิน โรงงานกังวาล โพลี แอสเตอร์ ผอ.ไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์  
 19. ปากท่อเกมส์ 2010


ComeOnGain.com

black-mails.com